Läkarintyg PCR + IgM & IgG Covid-19 (CHINA)

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Inte upplevt några symptom under de senaste 3 dagarna

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

LÄKARINTYG COVID-19 FÖR RESA TILL KINA (中文信息如下,赴华核酸检测证明)

 

Välkommen till Medicinska Intyg Sverige för provtagning och friskintyg för din resa. De flesta länder kräver ett aktuellt reseintyg som visar på ett negativt Covid19 PCR- eller Antigen test vid inresa.

 

Denna bokning är för PCR-test och IgM/IgG-test för resa till Kina
Testet för Resa till Kina uppfyller de senaste kraven och test med PCR + Serum Specifikt IgM/IgG Antikroppstest.

Boka tid hos oss i Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Priset är för provtagning inkl läkarintyg för resa.
Intyget är på engelska med QR-Kod och mailas till dig eller hämtas på vår mottagning.

 
 

Vi använder oss enbart av ackrediterade och ISO certifierade laboratorium.

  

Viktigt information:
– Svar inom 24h även på helgen.
– Vi kan även hjälpa resenärer utan svenskt personnummer.
– Se till att uppge passnummer till oss vid bokning eller reception om du ska ha ett reseintyg.
– Besök och provtagning tar totalt cirka 15 minuter.
– Resultatet av provet levereras genom säker e-post alternativt via en web-app på mobilen där man skapar ett konto.
– Ska du inte resa till Kina? – Boka detta intyg: PCR

 

Vi rekommenderar att test tas 2 dagar innan avresa om möjligt.
Kontrollera alltid med det aktuella landets ambassad samt eventuella transferdestinationer för uppdaterad information och krav.

 

Är ni ett företag där fler än 10 personer behöver resa, kontakta oss via telefon på 08-512 588 00 eller maila info@medicinskaintyg.se för bokning. Ni kan även besöka vår företagssida för att kontakt oss om samarbete och avtal för era anställda.

 
 

欢迎来到 Medicinska Intyg Sverige 为您的旅行提供健康证明。 大多数国家/地区需要入境时当前的核酸检测(PCR)阴性或和抗体检测(IgM / IgG)。
此预订适用于前往中国的核酸检测(PCR)和抗体检测(IgM / IgG)。

 

我们的检测符合最新赴华要求,检测采用PCR+血清特异性IgM/IgG抗体检测。
您可在斯德哥尔摩、哥德堡或马尔默预定时间。
价格包括测试和检测证明。
检测结果证书为英文带有二维码,将通过电子邮件发送给您或在我们的接待处领取。
我们只使用经认可和 ISO 认证的实验室。

 

重要信息:
– 24 小时内答复(包括周末)
– 我们可以检测没有瑞典人口号的旅客。
– 如果您需要旅行证明,请务必在预订或接待时向我们提供您的护照号码。
– 访问和采样总共需要大约 15 分钟。
– 测试结果通过安全电子邮件发送给您或您可在手机程序建立一个账号。
– 你要去其他国家吗? – 在此预订证书:PCR-test
如果可以,我们建议在出发前 2 天进行测试。
请务必咨询相关国家的大使馆和任何中转目的地,以获取最新信息和要求。
 

您是一家需要 10 人以上旅行的公司,请通过电话 08-512 588 00 与我们联系或发送电子邮件至 info@medicinskaintyg.se 进行预订。