Vaccinationer i Helsingborg

Stockholm

08-512 588 00

Helsingborg

040-222 272

Alla typer av vaccinationer

Vi hjälper dig med alla typer av vaccinationer. Du kan boka tid direkt via länkarna intill. Våra vaccinationsmottagningar ligger centralt i Helsingborg. Vi använder oss av MittVaccin där alla dina vaccinationer kan samlas och du får automatiska uppdateringar när de skall förnyas.

Välj stad och boka tid

Grundskydd

Det svenska barnvaccinationsprogrammet inkluderar idag vaccin mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis), polio, hemofilus influensa typ b, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hud och humant papillomvirus (HPV) (ges endast till flickor i dagsläget). Programmet utgör en mycket god bas men några vaccin kan behöva fyllas på under livet och några sjukdomar har man inte alls skydd mot.

TBE är en allvarlig fästingburen sjukdom som inte ingår i barnvaccinationprogrammet me ra av våra tätbefolkade områden. Efter startprogrammet som inkluderar tre doser skall man förnya
De födda före 2001 fick fyra doser vaccin mot stelkramp och difteri som barn, de födda efter fick fem doser. Man rekommenderar påfyllning av dessa vart 20e år.

Tillhör man vissa riskgrupper bör man se över sitt skydd mot influensa och pneumokocker, som orsakar allvarliga lunginflammationer. Det gäller tex om man har annan allvarlig sjukdom eller är över 65 år gammal. Även om man har tät kontakt med personer som tillhör dessa riskgrupper  det vart 3e-5e år resten av livet för att behålla skyddet. Även barn rekommenderas vaccinet, från ett års ålder.

Vattkoppor är en vanlig barnsjukdom som går med feber, klåda och vätskefyllda blåsor. Den är för ett friskt barn ofarlig men besvärlig. Från nio månaders ålder kan man vaccineras mot sjukdomen och därmed undvika både att drabbas själv och smitta sina syskon. I många andra länder ingår detta vaccin i barnvaccinationsprogrammet.

Resevaccination

Om du ska ut och resa bör du alltid se över ditt vaccinationsskydd.
Hepatit A och B är kanske de vanligaste resevaccinen som egentligen kan övervägas även för se som inte ska ut och resa. Sedan 2016 rekommenderar Hepatit B vaccin som grundskydd för alla spädbarn.
Om du skall resa till ett område med Malaria kan du behöva Malariaprofylax. Det är inte ett vaccin utan det är tabletter som man tar dagligen eller en gång per vecka, beroende på typ.

 

Gula febern är en myggburen sjukdom som drabbar bland annat levern. Den finns i de tropiska delarna av världen. Vissa länder kräver att du visar upp bevis för vaccin mot gula febern för att du skall få komma in i landet.

 

Rabies har de flesta hört talas om, och att man får det från djur, tex hundbett. Det är en extremt allvarlig sjukdom om man väl smittas, med 100% dödlighet. Skall du befinna dig i områden där sjukdomen förekommer, och framförallt om du skall arbeta med djur, bör du se över ditt skydd. Vaccinet behöver förnyas vart 5e år efter grundprogrammet.

Japansk encefalit är en ovanlig men allvarlig sjukdom som orsakar hjärninflammation. Sjukdomen sprids med myggor i Sydostasien. Diskutera gärna med oss om du behöver detta skydd eller inte.

Utlandsstudier

Utländska skolor ställer oftast krav på vilka vaccinationer du skall ha tagit. Man täcks till största del av det svenska barnvaccinationsprogrammet, men ofta behövs det kompletteringar. Antingen en extra dos av tex stelkramp, eller vaccin mot hjärnhinneinflammation som inte ingår i det svenska programmet. Hjärnhinneinflammation kan vara särskilt aktuellt vid utlandsstudier eftersom det klassiska utbrottet sker i grupper som lever tätt inpå varandra, som militärer, scouter eller studenter med gemensamt boende.
Till och börja med bör du kontakta skolhälsovården, eller dina föräldrar, för att se vilken dokumentation du har tillgång till. Antingen finns vaccinationerna dokumenterade på de klassiska gula vaccinationskorten, eller i journalen från skolsköterskan. Många skolor vill veta din tuberkulosstatus. Tuberkulos är en bakteriesjukdom som framför allt drabbar lungorna. Den är ovanlig i Sverige men desto vanligare internationellt.

I Sverige ingick den i barnvaccinationsprogrammet fram till 1986 men har sedan dess endast givits till riskgrupper. Detta vaccin brukar efterlämna en liten grop (oftast på vänster överarm/axel), som kan vara en ledtråd om du är osäker. Är man inte vaccinerad krävs ofta PPD-test eller lungröntgen för att visa att man inte bär på sjukdomen. PPD-test innebär att man sprutar in ett ämne i underarmen och ett par dagar senare ser om det blivit en reaktion kring sticket eller ej.

Välj stad och boka tid

Det senaste vår från blogg

Resa

Dykmedicin! Föreläsning i kväll med Dr.Aulin & Dr.Kriisa
I kväll har vi den stora glädjen att tipsa om en föreläsning om dykmedicin på dykskolan Oceanic Tech, våra E.D.T.C . . .

Resa

YKB: Hinner alla få sitt yrkesbevis?
Transportstyrelsen kom i slutet av Januari ut med siffror som visar att bara drygt 10% av Sveriges 110 000 berörda . . .

Resa

Zikaviruset: ska jag resa om jag är gravid?
Skrivet av: Jacob Rosenholm Bild: ECDC Många ringer oss och frågar om det är säkert att resa till länder där det . . .