Zikaviruset: ska jag resa om jag är gravid?

Skrivet av: Jacob Rosenholm Bild: ECDC

Många ringer oss och frågar om det är säkert att resa till länder där det rapporterats om utbrott av Zikavirus, så vi har gjort en liten sammanställning. Situationen och vår kunskap om den ändras ständigt så det vi skriver här kan ändras när vi vet mer.

Zikaviruset
Tillhör släktet flavivirus, där ingår också tex Gula febern och Dengue. Zikavirus hos människa har varit känt sedan 1952 och har sedan dess hittats i mindre utbrott både i Afrika, Asien och Sydamerika.
Smittar gör det huvudsakligen via olika typer av myggor, särskilt dagaktiva arter, men det spekuleras i att det även kan smitta via sexuell kontakt och via blod.

Symtom och behandling
Inkubationstiden är typiskt 3-12 dagar efter man blivit biten av en smittad mygga. 60-80% av de smittade får inga symtom alls. Infektionen har ofta milda symtom med feber, hudutslag, led- och muskelvärk samt ögoninflammation. Symptomen varar ofta några dagar till en vecka.
I samband med utbrott  i Brasilien och Mikronesien har man sett ett ökat antal neurologiska symtom såsom Guillain-Barré, en typ av förlamning, men sambandet är ännu inte klart bevisat.
Det finns inga vaccin eller förebyggande medicin mot Zikaviruset. Behandlingen är samma som vid influensa: vila och vätska.  Man ska vara försiktig med andra värktabletter än Paracetamol, då symtomen initialt är lika med det man ser vid Denguefeber och många smärtstillandemedel ökar blödningsbenägenheten.
Om man är i ett drabbat område skall man framför allt skydda sig mot myggbett: täckande kläder, myggmedel och myggnät för dörrar och fönster.

Gravida och Zika
Det nu pågående utbrottet har hamnat i nyheterna därför att det finns rapporter om en samtida ökning av fosterskador, framför allt mikrocephali vilket innebär att barnet föds med ett mindre huvud och hjärna en normalt.  Det finns inga säkra bevis på att den kraftiga ökning av mikrocephali man sett i tex Brasilien är klart kopplad till Zika-viruset. Detta försöker man nu få klarhet i.

Vad rekommenderas?
Svenska Folkhälsomyndigheten, europeiska myndigheten ECDC och den Amerikanska motsvarigheten CDC råder till försiktighet och att gravida bör överväga att ändra sina resplaner till drabbade områden. Alla som kan tänkas ha ökad risk så som äldre, gravida eller kvinnor som tänker sig bli gravida bör konsultera med en läkare om hur det ser ut i det enskilda fallet.

​Källor: Allt inhämtat på Svenska och europeiska Folkhälsomyndigheterna.

Läs mer och följ utvecklingen på
Folkhälsomyndigheten
ECDC

Back

Författare

Här skriver vi om aktuella frågor, från trafiksäkerhet till medicinska nyheter.