Läkarintyg Körkort – Alkohol, Droger & Alkolås

Generell prislista

Artikel Pris per intyg/prov
Läkarintyg Alkolås inkl prover 2900 sek
Provtagning observationsperiod: 
Provtagning alkohol 1000 sek
Provtagning droger 1500 sek
Läkarintyg Transportstyrelsen 2000 sek

Körkortsmottagning – Alkohol, Droger & Alkolås

Har du fått ett föreläggande från Transportstyrelsen?
Oavsett om det gäller Alkolås eller provtagning för alkohol och eller narkotika kan vi hjälpa dig. R
eglerna och villkoren runt körkortstillstånd och alkolås kan vara svåra att förstå. Boka ett telefonsamtal med oss så hjälper vi till och förklarar.

 

Vad är det för läkarintyg?
Läkarintyg avseende alkohol eller narkotika riktat till Transportstyrelsen.
Transportstyrelsen kan kräva att du styrker att du är nykter och drogfri med ett läkarintyg. Detta bygger på att du under en observationstid lämnar prover. Vilka prover och hur många framgår av föreläggandet från Transportstyrelsen. Vanligt är att man under 6 månader ska lämna minst 4 prover slumpmässigt och med kort varsel.

 

Hur går det till?
Börja med att boka ett telefonsamtal med oss. I samtalet går vi tillsammans igenom Transportstyrelsens beslut, hur provtagning och läkarintyg går till samt kostnader kopplat till detta. När vi gått igenom allting bestämmer du om du vill påbörja en observationsperiod.

Generellt om provtagning och intyg: under observationtiden kommer vi att kalla dig på provtagning med så kallat kort varsel. Du lämnar prov på någon av våra kliniker runt om i Sverige eller på närliggande lab.
Efter alla prover är tagna har du ett slutsamtal med en av våra Specialistläkare. Vi gör klart ditt intyg och skickar direkt till Transportstyrelsen. 

 
Körkort med Alkolås

Istället för att bli av med körkortet kan du ansöka om ett körkort med villkor om alkolås. Villkorstiden är ett eller två år. Detta är möjligt om ditt körkort återkallats på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri. På samma sätt som vid intyg om nykterhet ingår regelbundna läkarkontroller med provtagning och läkarintyg. 

 

Tänk på att påbörja provtagningar och läkarbesök i god tid inför ansökan och deadline.

 

Provtagning

Alla prover analyseras av godkända ackrediterade laboratorier och lämnas under övervakning. Vi samarbetar med flera laboratorier över hela landet. Våra läkare är specialister och vana vid att utfärda intyg till Transportstyrelsen.