Läkarintyg Körkort med diagnos

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

ADHD, ADD, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska tillstånd.

Bokning sker via mail info@medicinskaintyg.se:
– uppge diagnos, om du har din utredning tillhanda, kontaktuppgifter samt vilken stad du önskar boka tid.

 

Om du har en diagnos som till exempel ADHD, ADD, DAMP eller Aspergers syndrom är det i de flesta fall inga problem att få körkortstillstånd, men Transportstyrelsen kräver att du lämnar in ett läkarintyg. Tillsammans med vår specialistläkare går ni igenom de frågor som Transportstyrelsen har och sedan skickar vi in ett intyget som beskriver ditt tillstånd.
Inför ditt besök behöver du hämta in underlag för bedömningen, så som dina journaler och tidigare utredningar. Ta med allt material till oss, det ger det bästa förutsättningarna för ett bra intyg.

 

Vissa fall med till exempel svår störning av impulskontroll eller om tillståndet är kombinerat med missbruk eller kriminalitet kan innebära att du inte bedöms lämplig att ha körkort. Medicinering av dessa tillstånd sker ibland med centralstimulerande läkemedel, till exempel amfetamin. Om behandlingen fungerar bra och sköts på det sätt som en läkare ordinerat innebär detta oftast att det blir lättare att få körkort. Allvarliga så kallade kognitiva störningar av uppmärksamhet, omdöme eller minne kan innebära att du inte får ha körkort.