Läkarintyg Offshore

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Läkarintyg för att bli godkänd att arbeta offshore inom petroleumindustrin i Norge.
Arbetet offshore ställer höga krav såväl fysiskt som psykiskt på arbetstagaren.

För att arbeta inom petroleumindustrin offshore i Norge krävs enligt föreskrift FOR2010-12-20-1780 samt ”Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven)” att arbetstagaren uppfyller vissa hälsokrav.

Intyget utförs av vår läkare som är godkänd av norska Helsedirektoratet genom statsforvalteren i Rogaland.