Läkarintyg Offshore

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Läkarintyg för att bli godkänd att arbeta offshore inom petroleumindustrin i Norge.
Arbetet offshore ställer höga krav såväl fysiskt som psykiskt på arbetstagaren.

För att arbeta inom petroleumindustrin offshore i Norge krävs enligt föreskrift FOR2010-12-20-1780 samt ”Lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven)” att arbetstagaren uppfyller vissa hälsokrav.

Intyget utfärdas av vår läkare som är godkänd av norska Helsedirektoratet genom statsforvalteren i Rogaland.