Läkarintyg Fallskärm

Vad är det för intyg?

För blivande elever i fallskärmshoppning samt återkommande kontroll av tandempiloter. Det är en allmän undersökning med särskilt fokus på rörlighet, syn och öron. Om du redan är aktiv fallskärmshoppare är du självklart också välkommen för en medicinsk kontroll.

Tandempiloter och Hoppare över 40år:

 

Ekg undersökning tillkommer 500kr

 

Medicinska tillstånd av betydelse vid fallskärmshoppning

Som blivande elev eller som tandempilot krävs ett godkänt läkarintyg, några av de frågeställningar vi tittar särskilt på står nedan.
För det senaste reglerna och riktlinjerna hänvisar vi till Svenska Fallskärmsförbundets hemsida: http://www.sff.se

 

Hjärta & kärl: På 4000 meters höjd är syrgashalten reducerad med 40%. Denna syrebrist tillsammans med den fysiska ansträngningen ställer krav på ett friskt hjärta. Kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkt är tydliga hinder för ett godkänt läkarintyg. Försiktighet måste också iakttas då riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom föreligger, såsom högt blodtryck, rökning, övervikt eller diabetes.

 

Lungor: Situationen ställer också krav på kroppens syreupptagningsförmåga. Total rökfrihet är en stark rekommendation, storrökning är uteslutet. Rökning minskar inte bara syreupptagningsförmågan utan ökar också risken för hjärt- kärlsjukdom. Astma utgör ofta ett hinder, speciellt om den utlöses av kyla.

 

Rörelseapparaten: Fallskärmen måste i 200 km/h kunna utlösas med båda armarna, vilket inte bara kräver full rörlighet utan även god styrka. Om axeln tidigare hoppat ur led är detta ett absolut hinder eftersom den kraft som fartvinden utövar på armarna utgör en stor risk för att axeln skall hoppa ur led igen. Då fallskärmen utlöses utsätts kroppen för en deceleration på oftast 4G men ibland upp till 15G. Landningen motsvarar ett hopp från drygt en meter med en samtidig framåtfart på 6 meter per sekund. Allt detta ställer krav på friskt skelett, leder och muskler. Vid läkarundersökningen tittar vi specifikt på de rörelser som krävs för att utlösa fallskärmen.

 

Övervikt: Största problemet vid övervikt och fallskärmshoppning är de ökade krafter det medför vid utlösning av fallskärmen samt landning. Rörligheten kan också vara nedsatt. Slutligen utgör det en riskfaktor för hjärt- kärlsjukdom.

 

Mellanörat: Det fria fallet skapar snabba tryckskillnader kring kroppen som hela tiden måste utjämnas med mellanörat och bihålor. Sjukdomar i dessa områden, eller medfödd svårighet till tryckutjämning, kan orsaka problem vid fallskärmshoppning.

 

Missbruk: Fallskärmshoppning kräver fullständig mental närvaro, både vid förberedelserna men framför allt förstås under hoppet. Det är flera moment som skall hanteras korrekt och det finns potentiellt situationer som kan uppstå som kräver snabb beslut. Alla former av substansmissbruk, såsom alkohol, droger eller narkotiska läkemedel, är därför ett absolut hinder för fallskärmshoppning.

 

Neurologi: Sjukdomar som kan orsaka plötslig sänkt medvetande, såsom epilepsi och narkolepsi, utgör ett hinder. Andra neurologiska sjukdomar som påverkar muskelstyrka eller känsel, tex tidigare stroke, MS, Parkinsons sjukdom utgör också hinder. När du kommer till oss för ditt läkarintyg genomför vi ett utökat neurologiskt status.

 

Diabetes: Diabetes är oftast ett hinder för fallskärmshoppning. Den största risken utgörs av blodsockerfall under ett kritiskt moment, där det både kan vara svårt att känna igen symptomen pga stressen samt svårt att få i sig extra socker. På längre sikt utgör diabetes också en risk för hjärt- kärlsjukdom.