Läkarintyg Adoption

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Vad är det för intyg?

Att besluta sig för adoption är ett stort och spännande beslut. Både Socialstyrelsen och myndighet eller organisation i aktuellt land brukar begära ett läkarintyg. VI hjälper dig gärna med det. Vilka krav som ställs från utlandet varierar men oftast vill man utesluta handikappande sjukdomstillstånd. HIV-test är ett väldigt vanligt krav, inklusive av Socialstyrelsen. Om du har möjlighet att lämna blodprov samma dag som du kommer till oss kan intyget vara klart redan två dager efter.

 

Då dina handlingar skall skickas utomlands måste de signeras av en Notarius Publicus som bekräftar handlingarnas äkthet. För att underlätta för dig samarbetar vid med Notarius Publicus Gabriel Rudbeck på Sveavägen 24. Eftersom de känner oss sedan tidigare går det snabbare för dem att bekräfta läkarintygets äkthet. Mer info hittar du här.