Läkarintyg Järnväg

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Artikel Pris
Järnvägsintyg 1200 ex moms
Drogtest 800 ex moms
Blodprover 500 ex moms

 

Vad är det för intyg?

För personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten  såsom: tunnelbaneförare, spårvagnsförare, pendeltågsförare, de som leder eller övervakar spårtrafik, de som bedömer fordon eller spåranläggningar. Inkluderar Kategori 19 – intyg. Det är en specifik undersökning med särskilt fokus på syn, hörsel samt frihet från missbruk. Reglerna som styr är:

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:112) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen.
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:113) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

 

Beroende på arbetsgivare och arbetsuppgifter kan kostnad för drogtest och extra undersökningar tillkomma. OBS att vi för närvarande inte gör bedömning och intyg för Lokförare.