Företagshälsovård

Vi hjälper små och stora organisationer att utveckla och genomföra ett bra hälsoarbete.

 

Om ni söker en läkardriven och vetenskaplig samarbetspartner är Mi-health rätt för er.

 

Syftet med vår verksamhet är att ge ett evidensbaserat underlag för att genomföra hälsoundersökningar och ge medarbetare och ledning ett kvitto på bra hälsa och förebygga ohälsa.

Välj stad och boka tid

 

VARFÖR HÄLSOUNDERSÖKNING MED MI-HEALTH:

Individinriktad hälsoundersökning fokuserar på den enskilda medarbetaren. Det innebär ett läkarbesök, tester och provtagning. Det ger oss dom bästa förutsättningarna för att främja hälsosamma levnadsvanor och förebygga sjukdom.

 

Organisationshälsa: genom att tillämpa ett brett perspektiv väger vi in individuella, organisatoriska och arbetsmiljömässiga faktorer. På så sätt kan både ledningsgruppen få rätt information och stöd för att minska sjukfrånvaro och fånga eventuell ohälsa i organisationen. Det ger vägledning för genomförandet av kartläggningar, efterföljande insatser och utvärderingar på individ- grupp-, och organisationsnivå.

 

Allt detta leder till en friskare arbetsplats.
På förfrågan genomför vi även tjänstbarhetsintyg, utformar drog och alkoholpolicys.