Läkarintyg Invaliditetsintyg

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Försäkringsbolaget står för kostnaden

Ring eller maila oss för bokning.

info@medicinskaintyg.se 08-512 588 00

Om du har råkat ut för en skada och har en privat försäkring, hos tex IF, Folksam, TryggaHansa, så kan du ha rätt till ersättning. För att avgöra detta, samt hur stor denna ersättning i så fall skall vara, begär försäkringsbolaget om ett invaliditetsintyg.

 

Exempel på vanliga skador som ett invaliditetsintyg kan gälla är frakturer i extremiteter, ryggskador, nackskador, knäskador. Skadorna kommer ofta från trafikolyckor, idrottsskador eller olyckor i hemmet.

 

Man skiljer på förvärvsmässig invaliditet och medicinsk invaliditet. Den förvärvsmässiga avser nedsatt förmåga att utföra arbete på grund av sin skada, och därmed förlorad inkomst. Den medicinska invaliditeten avser nedsättning av fysisk och eller psykisk förmåga, oberoende av hur detta påverkar ens eventuella yrke.

 

Vid besöket undersöker vi din aktuella skada så grundligt det går och beskriver sedan denna i invaliditetsintyget. Utifrån denna beskrivning kommer sedan en försäkringsmedicinskt utbildad läkare göra en invaliditetsgradering med stöd av särskilda invaliditetstabeller. Innan vi skickar in intyget till försäkringsbolaget, IF, Folksam, TryggHansa, eller det bolag du har, kommer vi stämma av med dig så vi uppfattat dina besvär rätt.

 

Om ditt försäkringsbolag har begärt ett invaliditetsintyg kommer de stå för kostnaden av detta, och vi kan fakturera dem direkt, dvs du behöver inte ligga ute med några pengar.

 

Inför besöket är det viktigt att du tar med dig alla journalkopior som berör skadan, tex från akuten, operationsanteckningar, uppföljningar via vårdcentralen, röntgensvar (röntgenbilder behövs inte). Och vi behöver också se brevet från försäkringsbolaget, där skadenummer och handläggare framgång.