Läkarintyg Mastarbete

Vad är det för intyg?

 

De som arbetar på hög höjd och stolpar måste enligt Arbetarskyddsstyrelsen genomgå läkarundersökning för arbete på hög höjd enligt AFS 2019:03 minst en gång om året.
Det är en allmän undersökning med särskilt fokus på neurologiska tillstånd. Det krävs också ett så kallat arbetsprov vid första intygstillfället samt vart femte år för de under 40 respektive vart annat år för de mellan 40 och 50.

 

Den medicinska kontrollen ska göras innan anställning påbörjas samt därefter med högst ett års mellanrum.

 

Intyget är till för personer som är och ska vara sysselsatta i mast- och stolparbete.
​Hälsoundersökningen utförs av sjuksköterskor och läkare med specialistkompetens.

 

Tid: Hälsoundersökning/läkarundersökning: 1 timme

 

Innehåll:
EKG
Spirometri (lungfunktionstest)
Vikt, längd, midjemått
Blodtryck (ortostatiskt prov)
Blodvärde, Blodsocker, blodfetter
Synundersökning
Hörseltest
Läkarundersökning
Tjänstbarhetsintyg ​
*Arbetsprov (arbets-EKG) utförs åldersrelaterat enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift:

 

< 40 år vart 5:e år 40-49 vartannat år och årligen på personer > 50 år.

*Det tillkommer kostnader för arbetsprov/arbets-EKG.