Läkarintyg Dykning

Vad är Läkarintyg Dykning för intyg?

De stora dykutbildningsföretagen PADI, NAUI, SSI, GUE med flera ställer alla grundläggande medicinska krav på deras utövare. När du påbörjar en dykutbildning får du först av allt fylla i en hälsodeklaration. Utformningen på denna hälsodeklaration skiljer sig mycket lite mellan de olika arrangörerna. Det är en lång lista på olika sjukdomar och medicinska tillstånd som kan vara svåra att förena med säker dykning. Om du svarar nej på samtliga dessa frågor kräver de flesta dykorganisationerna inte någon läkarkonsultation, men skulle du svara ja på en eller flera så behöver du bedömas av en läkare med dykmedicinska kvalifikationer och du är välkommen att boka en tid hos oss.
Om du redan är aktiv dykare och är du också välkommen att kontakta oss för medicinsk rådgivning.
Vi har EDTC-certifierade dykläkare och kan även bedöma yrkesdykare.

 

OBS Söker du till yrkesdykare ber vi dig att maila eller ringa oss för att boka en tid då undersökningen är betydligt mer omfattande.

 

Vad finns det för medicinska krav vid dykning?

Vissa medicinska tillstånd innebär att vi avråder från all typ av dykning, till dessa tillstånd räknas till exempel krampsjukdom. Andra sjukdomar eller tillstånd kan vara förenliga med dykning under vissa omständigheter, till exempel att de är under välfungerande behandling och att dykaren har kunskap om hur han eller hon ska ta hänsyn till sin sjukdom vid dykning. Till dessa sjukdomar hör exempelvis diabetes och lättare astma. Dessa medicinska bedömningar görs från person till person och inkluderar ofta utlåtanden från klientens behandlande läkare. De ställer också stora krav på den intygsskrivande doktorn, som måste ha kunskap om och erfarenhet av de medinska kraven vid olika typer av dykning.
Våra intygsskrivande doktorer har gedigen dykerfarenhet och ett genuint intresse för dykfysiologi och de medicinska kraven på dykare i olika situationer vid olika typer av dykning. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade kring de senaste rönen och samarbetar med Stockholms och Sveriges ledande dykcenter kring dykning och medicinsk utbildning. Vi har också ett kontinuerligt utbyte med den dykerimedicinska expertisen.
Om du har några medicinska frågor eller funderingar funderingar kring dykning, du kanske har en sjukdom och funderar över om det går att dyka och vad du i så fall behöver tänka på, så tveka inte att höra av dig. Vi hjälper dig gärna med att få dyka på ett medicinsk säkert sätt.