Tjänstbarhetsintyg Härdplaster / Asbest

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar.

 

Arbetsgivaren är enligt AFS 2019:03 skyldig att kartlägga vilka härdplastkomponenter som förekommer på arbetsplatsen och meddela det till undersökningsläkaren, detta avgör vilken typ av undersökning som skall genomföras.

 

Härdplaster är ett samlingsnamn för speciella plaster (polymerer) som är konstruerade för att klara av värme, på engelska kallas de thermoset. Exempel på härdplaster är epoxiplast, fenoplast, akrylatplast, esterplast, aminoplast och polyuretan-/uretanplast. Alla dessa har tagits fram med sina unika egenskaper lämpade för en specifik uppgift, vilket sträcker sig från färger och lim till brandtätning samt isolering av rör eller fogskum.

 

Detta stora spektrumet att användningsområden gör att man kan stöta på härdplaster i många olika yrken, såsom gjuteriarbetare, nagelteknologer, fransstylister, elektronikmontörer, bilplåtsslagare och billackerare, tandläkare och ortpedtekniker, med flera.

 

Ur ett medicinskt perspektiv är det största problemet att härdplaster på olika sätt retar immunförsvaret. Vissa är endast farliga under tillverkningsprocessen eller innan de har härdnat, andra kan frigöras vid uppvärmning och orsaka problem vid inandning (tex polyuretan som innehåller isocyanater).

Överallt där immunförsvaret möter härdplasten kan problem uppstå, astma i luftrören, eksem på huden eller irritation i slemhinnor såsom ögon. Dessa besvär kan kvarstå även om man inte utsätts för plasten längre, och de kan göra en känslig för helt andra ämnen (tex tobaksrök, parfym, kall luft).