Läkarintyg Nattarbete

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet
    • Om det är ditt första sjöfartsintyg tillkommer 200 kr för hörseltest

Intyg om nattarbete enligt AFS 1997:8 & Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 63-67 § § AFS 2015:3

Den medicinska kontrollen av nattarbetande avser att minska riskerna för att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall till följd av nattarbete som normalt utför minst tre timmar av dygnets arbete om natten eller som sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av årsarbetstiden om natten.

I första hand inriktad på sådant som allvarlig sömnstörning, eventuellt olyckstillbud kopplade till nedsatt vakenhet, förekomst av hjärt-kärlsjukdom, endokrinsjukdom eller mag-tarmsjukdom.
Även sådant som bruk av alkohol, tobak, läkemedel eller illegala droger, liksom måltidsvanor och social situation.