Läkarintyg Utlandsarbete/studier/visum

Vad ska jag ta med mig?

    • Legitimation
    • Glasögon (om du använder det)
    • Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet
    • Datum för dina tidigare vaccinationer (det hittar du på vaccinationskort, skolsjukvården eller landstingsarkivet)

Vad är det för intyg?

Om du inte bara ska turista i ett annat land krävs ofta ett läkarintyg/hälsointyg. Normalt sett får du göra en läkarundersökning samt besvara frågor om tidigare sjukdomar och mediciner. Vissa länder eller arbetsgivare kräver dessutom prover och lungröntgen.
Många länder vill särskilt säkerställa att du har bra vaccinationsskydd. Oftast räcker det svenska barnvaccinationsprogrammet men ibland krävs tillägg av tex Hepatit A och B samt Tuberkulos. Vi arbetar mycket med vaccinationer och rådgör gärna med dig vilka du behöver, även utöver de som krävs för friskintyget.
Exakt vad som ska undersökas varierar från fall till fall och väldigt ofta finns ett särskilt formulär som skall fyllas i, signeras och stämplas.
Länder som ofta kräver ett läkarintyg är USA, Thailand, Polen.
Vi ser till att ha regelbunden kontakt med respektive lands ambassad, för att reda ut eventuella frågetecken innan du åker iväg. När du väl är på plats finns vi också alltid tillgängliga för eventuella kompletterande uppgifter.

Kostnaden för intyget varierar mellan 1500-6000 kr. Maila oss gärna om du vill veta exakt kostnad och tid för intyget.