YKB: Hinner alla få sitt yrkesbevis?

Transportstyrelsen kom i slutet av Januari ut med siffror som visar att bara drygt 10% av Sveriges 110 000 berörda lastbilsförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis, YKB. Från och med den 10 september 2016 krävs ett sådant bevis för att få köra gods- och persontransporter. Och det är bråttom om man inte gått fortbildningen: transportstyrelsen har inga möjligheter att ge undantag.

Hos den berörda myndigheten, TS, börjar man bli orolig att samtliga yrkesförare inte ska hinna skaffa sitt intyg innan de ny reglerna börjar gälla. I slutet av januari 2016 har 25 838 gått fortbildningen, och av dessa har bara16 467 betalat och mottagit sitt yrkeskompetensbevis.

Vilka gäller det?
Bakgrunden är ett gemensamt regelverk inom EU och ESS-länderna. Alla som är yrkesverksamma i trafiken behöver gå en kurs och skaffa sig ett YKB. Detta gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D samt DE.
Nya yrkesförare som söker högre behörighet behöver ett läkarintyg och genomgången grundutbildning. Om man fått sitt buss- eller lastbilskörkort före september 2009 är man nu alltså tvungen att gå en fortbildningskurs för att behålla sin sk. hävdvunna rätt att vara yrkesverksam.

Vilka gäller det inte?
Om man inte kör professionellt eller åt ett företag utan bara har högre behörighet behöver man inte gå någon fortbildning. För att förnya sitt körkort med högre behörighet behöver man då göra en läkarundersökning vart 5 år efter man fyllt 45.

Läs mer
Transportstyrelsens hemsida, där finns också listor på alla som håller kurser för YKB.

Jacob Rosenholm

Back

Författare

Här skriver vi om aktuella frågor, från trafiksäkerhet till medicinska nyheter.